Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » » Những nhầm lẫn không đáng có về marketing

Kiva.Dang A+ A- Print Email
Theo các chuyên gia về tiếp thị, marketing là bất cứ sự liên hệ nào giữa doanh nghiệp và một đối tượng không phải là một phần của doanh nghiệp.

Marketing là sự thật được làm cho trở nên lôi cuốn. Marketing là nghệ thuật thay đổi suy nghĩ của khách hàng. Ngoài ra, các chuyên gia tiếp thị cũng khuyên rằng doanh nghiệp nên tránh một số quan niệm sai lầm sau đây về hoạt động marketing.

Chẳg hạn như: Marketing không phải là quảng cáo. Đừng nghĩ rằng khi doanh nghiệp đang quảng cáo tức là doanh nghiệp đang làm tiếp thị. Trên thực tế, có hơn 200 hình thức tiếp thị mà quảng cáo chỉ là một trong số đó.

Marketing không phải là thư trực tiếp.

Một số công ty nghĩ rằng mình có thể phát triển toàn bộ hoạt động kinh doanh chỉ bằng hình thức tiếp thị bằng thư trực tiếp.Trên thực tế, đa số các doanh nghiệp cần đến sự hỗ trợ của các vũ khí tiếp thị khác bên cạnh cách tiếp thị bằng thư trực tiếp.

Marketing không phải là tiếp thị từ xa.

Đối với hoạt động marketing giữa các doanh nghiệp, tiếp thị từ xa là một trong những vũ khí tiếp thị không đem lại thành công. Để tăng tỷ lệ phản hồi của khách hàng đốii với các hoạt động tiếp thị từ xa, doanh nghiệp phải lưu ý rằng tiếp thị từ xa cũng không thể làm nên toàn bộ hoạt động tiếp thị.

Marketing không phải là quảng cáo bằng brochure.

Nhiều công ty đua nhau làm brochure nhưng không để ý đến chất lượng của nó. Nghiên cứu cho thấy, bản thân brochure không thể đủ cho hoạt động tiếp thị nên thường được sử dụng kết hợp với các hình thức tiếp thị khác.

Marketing không phải là quảng cáo trên danh bạ điện thoại.

Nhiều công ty chỉ quảng cáo trên danh bạ điện thoại và cho rằng như thế là đủ cho hoạt động marketing. Trên thực tế, có 95% trường hợp quảng cáo trên danh bạ điện thoại không đem lại tác dụng gì

Marketing không phải là công nghệ biểu diễn.

Hãy nghĩ đến marketing như một hoạt động tạo ra động cơ, mong muốn cho khách hàng và khiến họ mua hàng chứ không phải là một công nghệ giải trí, bởi vì mục đích chính của marketing không phải là giải trí.
Marketing không phải là một sân khấu hài.

Nếu lạm dụng yếu tố hài hước trong các hoạt động tiếp thị, khách hàng sẽ có khuynh hướng nhớ đến câu chuyện hài hước chứ không nhớ những gì mà doanh nghiệp đang chào bán.

Marketing không phức tạp.

Marketing sẽ trở nên phức tạp đối với những doanh nghiệp không nắm bắt được tính đơn giản của nó. Một doanh nghiệp làm tiếp thị khôn ngoan thường xây dựng một kế hoạch marketing ngắn gọn và cam kết thực hiện kế hoạch đó.

Marketing không phải là một website.

Nếu doanh nghiệp quảng cáo trên các website khi chưa hiểu biết về marketing thì có nguy cơ tốn tiền vô ích. Website chỉ là một phần của toàn bộ hoạt động tiếp thị.

(DNSG)

Post a Comment