Lê Lệ Hằng - CEO SSIAM

PROFILE - Bà Hằng có trên 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính trong nước cũng như ngoài nước. Từ năm 2007-2010, bà Hằng là ...