Nghệ thuật bán hàng - Tôi đang lắng nghe

"Tôi đang lắng nghe" có thể là một câu nói chợt nghe thấy ở chương trình TV của chuyên gia tâm thần học Frasier Crane... nhưng đồn...