Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐQT Imexpan Pacific

PROFILE - Nhắc đến Johnathan Hạnh Nguyễn, nhiều doanh nhân Việt Nam tỏ ra nể phục. 28 năm trước, ông là người đã có nhiều nỗ lực trong việ...