Dốc Hết Trái Tim - Cuốn sách phải đọc ngay khi còn trẻ

REIC - 'Khi còn bé, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm chủ một công ty. Nhưng từ sâu trong trái tim mình tôi biết ...