Đoàn Quốc Việt - CEO BIM Group

PROFILE - Có người bảo anh là “người hùng” của ngành kinh doanh du lịch khách sạn. Có người lại bảo anh là điển hình của ngành nuôi trồ...