Phạm Nhật Vương - Chủ tịch HĐQT VinGroup

PROFILE - "Trở thành tỷ phú đôla nhờ bước đầu khởi nghiệp từ kinh doanh mỳ ăn liền tại Ukraina và sau đó là đầu tư bất động sản ở Việ...