Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT DOJI

PROFILE - Ông Đỗ Minh Phú chủ tịch DOJI và TienPhongBank là ai mà sở hữu một công ty giá trị 30.000 tỉ VNĐ và là một trong những người già...