Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group

PROFILE - Ông Lê Phước Vũ khởi nghiệp kinh doanh từ một cơ sở bán lẻ tôn vào năm 1994. Năm 2001, sau 7 năm tích lũy vốn và kinh nghiệm kin...