Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai

PROFILE - Là người Việt Nam đầu tiên kể từ năm 1975 có máy bay riêng, sở hữu số tài sản hơn 10.000 tỷ đồng, từ những kinh nghiệm thực tế t...