Mối nguy của niềm đam mê kinh doanh

Nhiều người cho rằng, đam mê cộng với đổi mới sáng tạo là những điều doanh nhân cần có để thành công, nhưng tôi nghi ngờ. Bằng kinh nghiệm b...