Khuyến Học - Cuốn sách kinh điển về nền tảng giáo dục Nhật Bản

REIC - Nhật Bản là một đất nước nổi tiếng về sản xuất công nghiệp với những sản phẩm thay đổi thế giới: xe hơi Toyota - Mitsubishi, xe máy ...