Trương Gia Bình - CEO FPT

PROFILE - Được đồng nghiệp nhìn nhận như "một người không bình thường", Trương Gia Bình dường như luôn bùng nổ với các ý tưởng m...