Tương lai “đen tối” đón chờ ngành quảng cáo

Ba trong số các đại gia lớn nhất trong lĩnh vực quảng cáo thế giới là Interpublic (NYSE:IPG), Publicis (NYSE:PUB) và Aegis đã lên tiếng cảnh...