Công ty BVI: anh là ai?

British Virgin Islands (BVI) là một quần đảo trên vùng biển Caribê với diện tích vài trăm ki lô mét vuông và dân số khoảng 22.000 người. BVI...