Nghiên cứu thị trường - Khám phá nhu cầu, mong muốn và nguyện vọng của khách hàng

MARKET RESEARCH - Đã từ rất lâu công việc này đã chứng minh cho tôi thấy rằng việc nghiên cứu thị trường chỉ nhằm một mục đích: tìm hiểu n...