Khủng hoảng kinh tế - thời điểm vàng mở công ty?

Thật là khó tin rằng khủng hoảng kinh tế lại là thời gian thích hợp để mở công ty mới, nhưng đó là sự thật. Có rất nhiều lý do khiến chúng t...