Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)

Kiva.Dang
4 xu hướng M&A 2010

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục thận trọng, trong khi doanh nghiệp Việt sẽ thừa thắng xông lên trong các thương vụ mua cổ phần ở nước ngoài. Đó là...