Don Lam - CEO VinaCapital

PROFILE - Khi mở website của Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, mục “lý lịch trích ngang” của Don Lam chỉ vỏn vẹn vài dòng: chức vụ tổng giá...