Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group

PROFILE - Nếu tính gián tiếp qua CTCP Masan, ông Quang là người giàu thứ 2 trên TTCK với khối tài sản hơn 10.000 tỷ đồng. Ông chủ của...