CFO - tuyển dụng "hắn" khi nào?

Hằng ngày bạn có gặp rắc rối về những vấn đề tài chính không? Những con số có luôn làm bạn đau đầu và hoa mắt? Nếu có thì đã đến lúc bạn cần...