Trịnh Thanh Huy - Chủ tịch HĐQT Kusto Việt Nam

PROFILE - Ông Trịnh Thanh Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản Bình Thiên An (BTA) đã có những chia sẻ kinh nghiệm ứng...