Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » Rào cản đối với sự tiến bộ của nhà lãnh đạo

Kiva.Dang A+ A- Print Email
John Maxwell - chuyên gia số 1 thế giới về nghệ thuật lãnh đạo cho rằng: "Việc lãnh đạo được phát triển từng ngày chứ không phải trong một ngày". Thế nên, việc dần dần loại bỏ những thói quen xấu sẽ là cách giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Marshall Goldsmith - chuyên gia huấn luyện về lĩnh vực quản lý và lãnh đạo đã liệt kê ra 20 thói quen cản trở sự tiến bộ của nhà điều hành trong tổ chức.

1. Hiếu thắng: Luôn muốn giành thắng lợi bằng bất kể giá nào và trong tất cả mọi tình huống, cho dù nó quan trọng hay không.

2. Viển vông: Lúc nào cũng đưa ra những thứ quá khả năng thực hiện.

3. Áp đặt: Muốn áp đặt các tiêu chuẩn của mình lên những người khác.

4. Đưa ra những lời phê bình không có tính xây dựng.

5. Bắt đầu với "không", "nhưng mà", "tuy nhiên"..., những từ ngầm nói với mọi người rằng "Tôi đúng còn anh thì sai".

6. Nói với cả thế giới rằng bạn thông minh như thế nào: thể hiện cho người khác thấy là chúng ta thông minh hơn họ nghĩ.

7. Nói khi đang tức giận: Sử dụng cảm xúc bất ổn như một công cụ quản lý.

8. Tiêu cực: Nhu cầu chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí ngay cả khi không được hỏi.

9. Giấu thông tin: Không chia sẻ thông tin để giữ lợi thế so với những người khác.

10. Không chịu thừa nhận: Không chịu khen ngợi và khen thưởng.

11. Cướp công: Đánh giá quá cao đóng góp của mình trong bất kỳ thành công nào, cho dù mình không thực sự tham gia vào.

12. Luôn thích buộc tội người khác.

13. Đổ lỗi cho những người chịu trách nhiệm trước đây: Đổ lỗi của chúng ta cho những người trước đây.

14. Thiên vị: Không đối xử công bằng với mọi người.

15. Không chịu thể hiện sự hối tiếc: Không nhận trách nhiệm về hành động của chúng ta, không thừa nhận mình sai hoặc thừa nhận hành động của chúng ta ảnh hưởng tới người khác như thế nào.

16. Không lắng nghe: Một dạng của việc không tôn trọng đồng nghiệp.

17. Không chịu thể hiện lòng biết ơn:

18. Mắng mỏ những người đưa: mắng mỏ những người thông báo tin tức cho chúng ta, cho dù họ chẳng có tội tình gì.

19. Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

20. Xem cái tôi của mình quá lớn.

Business week

Post a Comment