Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » Bảy ứng dụng quan trọng của định giá thương hiệu

Kiva.Dang A+ A- Print Email
Ban đầu người ta phát triển các kỹ thuật định giá thương hiệu nhằm phục vụ cho các họat động liên kết và sát nhập.

Xác định được giá trị của thương hiệu sẽ giúp công ty tính được chính xác giá trị của toàn bộ doanh nghiệp. Kể từ đó công tác định giá đã góp thêm những phần quan trọng vào các kĩ thuật quản lí chiến lược.

Mối quan hệ với các nhà đầu tư bên ngoài

Nếu như trước đây giá trị thương hiệu chỉ được quan tâm trong họat động liên kết và sát nhập thì hiện nay nhiều công ty thành đạt lại muốn sử dụng nó để làm nổi bật thành tích kinh doanh của mình.

Theo đó, sức mạnh của thương hiệu sẽ được phản ánh vào trong giá trị cổ phiếu. (Ở nhiều thị trường, các tiêu chuẩn kế toán được điều chỉnh tương thích để ghi nhận thương hiệu như là một tài sản trong bảng cân đối kế toán)
Quản lí marketing nội bộ

Tại các công ty hàng đầu, định giá thương hiệu ngày càng trở thành công cụ quản lí đắc lực. Ví dụ: những số liệu liên quan đến giá trị của thương hiệu có thể được sử dụng để định giá cho sản phẩm mới lẫn những cơ hội phát triển thị trường, giúp thiết lập các mục tiêu kinh doanh, phân chia ngân sách đồng thời đánh giá thành tích và trọng thưởng cho chính nhân viên của họ.

Đề ra mức phí bản quyền trong nội bộ

Khi phần tiềm tàng của lợi nhuận tạo ra từ các thương hiệu ngày càng rõ ràng, càng có nhiều tập đòan muốn tính tiền bản quyền khi tiến hành nhượng lại quyền sử dụng thương hiệu đó cho các chi nhánh, công ty con của họ.
Nhượng quyền

Các công ty cần định giá thương hiệu của mình khi tiến hành nhượng quyền sử dụng thương hiệu cho các tổ chức bên ngoài sử dụng. Dựa vào đó, chúng ta có thể đưa ra mức phí bản quyền hợp lí.
Lập kế hoạch trả thuế

Khi thương hiệu được quản lí ngày càng phức tạp như các loại tài sản khác, chính phủ nhiều nước bắt đầu tìm cách thu về một phần ích lợi từ cách thức các công ty quản lí chúng. Vì vậy, ngày càng nhiều tập đoàn không bỏ qua bất kì cơ hội nào để điều chỉnh việc sử dụng các loại chi phí sao cho hiệu quả nhất đối với cấu trúc thương hiệu của mình đồng thời họ lập ra trong đầu chiến lược trả thuế cho từng thương hiệu đó.

Khoản bảo đảm

Có lẽ điều này rất lạ nhưng thực tế đến cả ngân hàng một nơi được xem là vô cùng thận trọng cũng công nhận giá trị của tài sản thương hiệu. Vì thế thương hiệu cũng có thể được sử dung để đảm bảo các khoản vay, đặc biệt ở Mỹ những công ty như Disney có thể vay một số tiền lớn chỉ bằng tên tuổi thương hiệu của họ.

Hỗ trợ khi xảy ra tranh chấp

Đó là những trường hợp sử dụng bất hợp pháp tên tuổi thương hiệu gây ra tổn thất cho công ty. Định giá thương hiệu giúp công ty tính toán phần thiệt hại để đòi hỏi được bồi thường. Mặt khác nó giúp tài sản kinh doanh của công ty tránh khỏi trường hợp bị định giá thấp hơn giá trị thực có.

(LantaBrand)

Post a Comment