Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » » 22 Luật tiếp thị không đổi

Hàng tỷ đô la đã bị lãng phí cho các chương trình tiếp thị không mang lại kết quả, bất kể thông minh hay lỗi lạc đến mức nào. Hoặc ngân sách lớn đến mức nào. Nhiều nhà quản trị mặc nhận một chương trình tiếp thị đựơc thiết kế kỹ, được thi hành tốt và tài trợ tốt sẽ mang lại kết quả. Không hẳn như vậy, và bạn hãy nhìn vào IBM, General Motors.

1. Luật dẫn đầu: Tốt nhất nên đi đầu hơn là tốt hơn.

2.Luật loại hình: Nếu không thể là người dẫn đầu tiên trong một loại hình, bạn hãy xác lập một loại hình mới mà bạn có thể là người đầu tiên thâm nhập.

3. Luật ký ức: Tốt nhất hãy là người đầu tiên đi vào ký ức hơn là người đầu tiên đi vào thị trường.

4. Luật nhận thức: Tiếp thị không phải là một trận chiến của các sản phẩm, nó là một trận chiến của các nhận thức.

5. Luật tiêu điểm: Khái niệm mạnh nhất trong tiệp thị đó là sở hữu một trong ký ức của khách hàng tương lai.

6. Luật loại trừ: Hai công ty không thể sở hữu cùng một từ trong ký ức của khách hàng tương lai.

7. Luật tay đôi: Về lâu dài, mọi thị trường đều trở thành một cuộc đua hai con ngựa.

8. Luật đối lập: Nếu bạn đang nhắm đến vị trí thứ hai, chiến lược của bạn được xác định bởi hãng dẫn đầu.

9.Luật phân chia: Qua thời gian, một loại hình sẽ phân chia và trở thành hai hoặc nhiều loại hình.

11. Luật viễn cảnh: Các hiệu ứng tiếp thị diễn ra qua một quãng thời gian kéo dài.

12.Luật mở rộng mặt hàng: Có một sức ép không cưỡng lại được để mở rộng vốn riêng của nhãn hiệu.

13.Luật hi sinh: Bạn phải bỏ một cái gì đó để được một cái gì đó.

14.Luật các thuộc tính: Với mọi thuộc tính, có một thuộc tính hiệu quả, đối lại.

15. Luật ngay thẳng: Khi bạn chấp nhận một yếu tố tiêu cực, khách hàng tương lai sẽ cho bạn một yếu tố tích cực.

16. Luật lập dị: Trong mỗi tình huống, chỉ một bước đi sẽ tạo ra các kết quả đáng kể.

17.Luật không thể đoán trước: Trừ phi bạn viết các kế hoạch của các nhà cạnh tranh, bạn sẽ không thể đoán trước tương lai.

18. Luật thành công: Thành công thường dẫn tới tính kiêu ngạo, và tính kiêu ngạo dẫn đến sự thất bại.

19.Luật thất bại: Thất bại phải được dự kiến và được chấp nhận.

20.Luật cường điệu: Tình huống thường trái ngược với cách nó xuất hiện trên báo chí.

21. Luật gia tốc: Các chương trình thành công không được xây dựng trên những mốt nhất thời, chúng được xây dựng trên những xu hướng.

22. Luật tài nguyên: Không có sự tài trợ thoả đáng, một ý tưởng sẽ không cất đầu lên nổi.

VicBrand tổng hợp

Post a Comment