Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » Năm 2008 kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông sụt giảm

Kiva.Dang A+ A- Print Email
Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm được thông báo là 26,7 tỷ USD, giảm 70% so với mức 86,7 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Jordan, Edmiston.Tốc độ kí kết các hợp đồng truyền thông đang suy giảm nhanh chóng khi các ngân hàng rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính và cắt bớt các khoản chi phí cho quảng cáo.

Điều này dẫn đến tình trạng các cuộc giao dịch chủ yếu phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài.

Theo nhận xét của Ngân hàng đầu tư Jordan, Esmiston Group, ngân hàng đã khảo sát hệ thống truyền thông M&A (mua bán và sáp nhập).

Theo Jordan, Edmiston. Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm được thông báo là 26,7 tỷ USD, giảm 70% so với mức 86,7 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ giao dịch từ mức độ nhỏ cho đến trung bình, đã ngang bằng với năm 2007, chủ yếu là của các phương tiện truyền thông trực tuyến, tiếp thị tương tác, và các công ty cơ sở dữ liệu thông tin.

Tuy nhiên, tổng số các thoả thuận đạt được trong 9 tháng đầu năm này chỉ ở mức 619 thấp hơn con số 636 đã được công bố cùng kỳ năm trước.

Theo kết quả khảo sát của Jordon, Edmiston trên 11 lĩnh vực , hoạt động của M&A trong tất cả lĩnh vực tính theo trị giá đồng đô la đã sụt giảm ngoại trừ lĩnh vực xuất bản báo điện tử. Giảm mạnh nhất là trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản chuyên nghiệp, giảm 98%, tạp chí khách hàng giàm 95% và xuất bản báo giảm 93%.

Mediaweek

Post a Comment