Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » Lê Lệ Hằng - CEO SSIAM

Unknown A+ A- Print Email

PROFILE - Bà Hằng có trên 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính trong nước cũng như ngoài nước. Từ năm 2007-2010, bà Hằng là Giám đốc khối phân tích và Tư vấn đầu tư, đồng thời là Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trước khi gia nhập SSI (2007), bà Hằng đã có một bề dày 8 năm kinh nghiệm (1999 – 2007) làm việc tại Mỹ cho W.P.Stewart, một công ty quản lý quỹ đang quản lý 8 tỷ USD tại New York, với vị trí chuyên viên phân tích cao cấp. Những ngành mà bà Hằng đã từng phụ trách bao gồm Công nghệ, Viễn thông, Bán lẻ, Dược, Dịch vụ Internet.

Bà Hằng đã có bằng Thạc sỹ Tài chính và Cử nhân kế toán tại trường American University, USA.

Post a Comment